Noxor AB levererar utrustning för materialhantering till bl a cellulosaindustrin, mineralindustrin, gruvor och stålverk, kemiska industrier och kraftvärmeverk.

Materialhantering kan delas upp i 4 olika grupper:

-Transport
-Beredning
-Lagring
-Dosering

Transport

Material som skall transporteras längre eller kortare sträcka. Exempelvis transportörer, vertikala eller horisontella (även lutande).

Exempel på verikala transportörer: Bandelevatorer, kedjeelevatorer, vertikalskruvar, hundbanor

Exempel på horisontella transportörer: Bandtransportörer, skraptransportörer, skruvtransportörer, lamelltransportörer. Mer

Beredning

Material som måste beredas, eller förädlas. Exempelvis sållning, krossning eller siktning. Mer

Lagring

Lagring av material i t ex silos, bränslefickor, stokerfickor, RDF-fickor. Mer

Dosering

Dosering och matning av bestämd mängd material till exempelvis förbänningspannor.

Exempel på matare/doserare: Skruvmatare, cellmatare, lamellmatare, skrapmatare, stokermatare. Mer

Trumsiktar

Noxor har utvecklat ett eget helkapslat trumsåll för sållning av bottenaska och återvinning av bäddsand för FB- och CFB-pannor.

Sållet klarar höga temperaturer och finns i dubbelmantlat förstärkt utförande och acceptfraktioner från ca 1-6 mm.

Referenslista

pdfikon1-2.gif Referenslista

<< Tillbaka

Kylskruvar

Noxor AB:s vattenkylda skruvtransportörer har en robust uppbyggnad och dimensionering för att klara ett krävande jobb och höga krav för:

clip_image001 Att kontrollerat mata ut önskad mängd material

clip_image001 Att hindra okontrollerad bäddtömning

clip_image001 Att klara en sluten transport av material med mycket hög temperatur

clip_image001 Att kyla ner materialet till dimensionerad temperatur

clip_image001 Att skydda skruvens delar

clip_image001 Att minska slitaget

clip_image001 Att skydda övrig utrustning

Uppbyggnad

Drivenheten består av en fotmonterad, frekvensstyrd planetväxelmotor med separat kylfläkt och kedjeväxel mot skruvaxel.

Driv- och stödände har löstagbara gavlar med packboxar och stålagerhus.

Varvtalsvakt med induktiv avkänning är monterad på skruvaxel vid stödänden.

Roterande svivlar på skruvaxlar för kylvattenanslutning

Kundanpassade längder på kylvattenslangar till leveransgränser för kylvattenanslutningar.

Skruvaxeln har påsvetsad gänga i plåt med hårdsvets i periferin.

Kylning

Noxor kylskruvtransportörer tillverkas i olika utföranden eller i kombination av:

clip_image001 Inbyggda kylkanaler i pålastningsstup

clip_image001 Kylkanaler i ett kraftigt dubbelmantlat tråg

clip_image001 Kyld skruvaxel

clip_image001 Kyld skruvaxel med kylda gängor

clip_image001 Kylvattenanslutning för skruvaxlar med roterande svivlar

Tryckkärl

Våra kylskruvar är dimensionerade efter beräkningsmodeller som följer PED-direktivet för tryckkärl. Detta bestäms av kylvattnets tryck, temperatur och volym.

Anmält organ

Konstruktionskontroll och tillverkningskontroll av tryckbärande delar som ska CE-märkas utförs av ackrediterat anmält organ, som även utför provtryckning innan leverans.

Certifikat & CE-märkning

Certifikat och erforderliga kontroll- och provningsrapporter medföljer alltid tryckkärlet till våra kunder. Tryckkärlen CE-märkes i enlighet med PED-direktivets krav.

<< Tillbaka

Skruvtransportörer

Teknisk beskrivning

Skruvtrågen finns i två standardutföranden, U-tråg och Rörtråg. Rörtrågen är vanligast vid matande skruvar men förekommer också vid transporterande skruvar för lätthanterliga material där man har mindre krav påtillgänglighet.

Läs mer >>

Specialutföranden

Vi konstruerar och tillverkar även skruvar i specialutförande.

Läs mer >>

Dimensionering

Vid dimensionering av skruvtransportörer måste hänsyn tas till det transporterande materialets egenskaper och styckesstorlek. Skruvlängden påverkar axeldimensionen och skruvens fyllnadsgrad. Kontakta därför våra tekniker som gärna hjälper till med den korrekta dimensioneringen.

Läs mer >>

Skivsåll

Noxor bygger skivsåll för beredning och sortering av de flesta fasta bränslen såsom flis, spån, bark, skogsavfall, torv och krossat industriavfall. Skivsållen är av en mycket robust konstruktion och finns i många olika utföranden. Dessa är naturligtvis kundanpassade och finns för bränslefraktioner från ca 10-200 mm.

Se film

skivsaall

<< Tillbaka

Skraptransportörer

Våra transportörer tillverkas i svart, rostfritt eller syrafast utförande och kan förses med olika slitmaterial i trågbotten. Skraptransportörerna byggs i moduler med kompletta driv- & sträcksektioner och mellanliggande raka sektioner. I vårt standardprogram ingår även transportörer med konvexa och konkava knäckar.

Transportörtyper

Noxor levererar olika typer av skraptransportörer för olika ändamål:

Arrow-Right_2.png 1-parts skraptransportörer för exempelvis sågverk, cellulosaindustrin och små värmecentraler.

Arrow-Right_2.png 2-parts skraptransportörer för exempelvis kraftverk och cellulosaindustrin.

Arrow-Right_2.png 2-parts värmebeständiga skraptransportörer för exempelvis askhantering och kalkhantering.

Arrow-Right_2.png 2-parts vattenkylda skraptransportörer för bottenaskhantering.

Arrow-Right_2.png Våtskrapor för slaggutmatning och rosterpannor.

Fördelar

Arrow-Right_2.png Sluten konstruktion

Arrow-Right_2.png Klarar höga temperaturer

Arrow-Right_2.png Klarar stora stigningsvinklar

Arrow-Right_2.png Kan förses med flera utlopp

Arrow-Right_2.png Kan transportera på över- eller underpart eller både och.

PICT0017

​​​PICT0039P3250050-2

<< Tillbaka

Tommy Nilsson

Servicetekniker

Telefon: 019-219060

Mobil: 070-5453852

E-post: tommy.nilsson@noxor.se

Sök