Kapacitetstabell

Bandelevatorer

Kapacitet i m³/h vid 100% skopfyllning samt hastigheter och skopvolymer enligt tabellen

<< Tillbaka

Sök