Historia

KONE ENGINEERING AB etableras i Örebro.

Ägare KONE OY

Antal anställda: 3 personer från det anrika materialhanteringsföretaget Bröderna Envall, etablerat 1908.

Nytt namn: ROXON AB

Nya ägare: ROXON OY inom Outokumpu koncernen.

Antal anställda ökades till 5 personer.

ROXON gruppen byter ägare, och ingår i Tampella koncernen.

Antal anställda var 6 personer.

Omsättning 22,5 MSEK

Nya ägare av ROXON gruppen: Sandvik AB, division SMC (Sandvik Mining and Construction).

Antal anställda: 9 personer.

Omsättning ca 35 MSEK

ROXON gruppen byter namn till Sandvik Materials Handling.

Antalet anställda: 12 personer.

ROXON AB Örebro och KOPO AB Haparanda slås samman till ett bolag med 3 olika affärsområden: Komponenter, Service och modernisering.

Antalet anställda: 35 personer.

Omsättning ca 100 MSEK.

NOXOR AB bildas och tar över projekt- & serviceverksamheten från ROXON AB.

Antalet anställda: 10 personer.

Omsättning ca 30 MSEK.

NOXOR AB certifieras enligt ISO 9001, ISO 14001 & OHSAS 18001.

Antalet anställda: 12 personer.

Omsättning ca 45 MSEK.

NOXOR AB förvärvar BAMECO AB och bildar NOXOR GROUP.

Antalet anställda: 13 personer

Omsättning ca 45 MSEK.

Sök